Pénzmúzeum nyíl

részvény, törzsrészvény

Részvénytársaság által kibocsátott, tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Tulajdonosa az adott részvénytársaság résztulajdonosává válik. Megilletik mindazon jogok (és ugyanakkor terhelik mindazon kötelezettségek), amelyeket törvény alapján a részvényes gyakorolhat. Tagsági jog például a közgyűlésen a szavazásban való részvétel. Vagyoni jog például az osztalékhoz valójog vagy a likvidációs hányadhoz való jog.

Más megfogalmazásban: Vállalatban való részesedést megtestesítő értékpapír. Nevezik még törzsrészvénynek is (common stock).

Források:

MNB Fogyasztóvédelem, Pénzügyi Navigátor weboldalának pénzügyi szótára. A szótár elérhető a Pénzügyi Navigátor Mobilapplikáción keresztül.

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator/penzugyi-navigator-mobilapplikacio

2022. 10. 20.

Brealey-Myers (2005): Modern Vállalati Pénzügyek. Panem kiadó.

Egyéb