Pénzmúzeum nyíl

Jogi nyilatkozat

A penzmuzeumpedia.hu webhely jogi nyilatkozata

A penzmuzeumpedia.hu webhely (továbbiakban: weboldal) domain-nevének tulajdonosa az MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MNB-EduLab).

A webhely használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatkezelési feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A webhely tartalmának szerzői joga az MNB-EduLab-ot illeti meg, kivéve azon eseteket, amikor a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A webhelyen szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A webhelyen közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Információk

Az MNB-EduLab weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az MNB-EduLab felelősséget nem vállal.

A weboldalon közölt információk nem minősülnek tanácsadásnak, azokat az MNB-EduLab tájékoztatásnak tekinti, az ettől eltérő céllal történő felhasználásból, azokra alapozott döntésekből eredő károkért az MNB-EduLab a felelősségét kizárja.

Az MNB-EduLab hiteles és pontos információk közlésére törekszik, ennek ellenére azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért, esetleges károkért az MNB-EduLab felelősséget nem vállal.

A webhelyen található valamennyi és adott időállapot szerinti tájékoztató információt „az adott állapotban” biztosítjuk és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét, valamint a felhasználásukból következő eredményekeit az MNB-EduLab nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, és nem szavatolja, beleértve többek között a teljesítésre, a piacképességre és a valamilyen konkrét célra való felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

Az MNB-EduLab nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, hálózati- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A képzéseken, online képzéseken elhangzottak, így az online képzések videóinak tartalma is, még egyedi kérdésekre adott válaszok esetén sem tekinthetők konkrét ügyre vonatkozó tanácsadásnak. Az ilyen célú és erre alapított felhasználás esetére az MNB-EduLab felelősségét kifejezetten kizárja.

Az MNB-EduLab fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

3. Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az MNB-EduLab befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz a webhely csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az MNB-EduLab valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az MNB-EduLab nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez az MNB-EduLab weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Az MNB-EduLab továbbá nem felel más honlaptulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

4. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az MNB-EduLab a jogsértővel szemben a jogsértés megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedik.

5. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az MNB-EduLab fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a webhely ezen részén értesíti felhasználóit.