Pénzmúzeum nyíl

modern portfólióelmélet

A modern portfólióelmélet három különböző pénzügyi felfedezést foglal magába. Harry Markowitz 1952-ben publikálta azt a cikkét, ami az első leírása volt az átlag-variancia optimalizációnak, amiben a pénzügyi portfóliók kialakítása során a várható hozamot a hozamok volatilitásához viszonyítva maximalizálják. 1965-ben Bill Sharpe Markowitz ötletét a racionális várakozásokkal és az információk elérhetőségével kombinálva fektette le a tőkepiaci árazási modell alapjait („Capital Asset Pricing Model” – CAPM), ami a kockázat és a hozam közötti kapcsolatot írja le. A modern portfólióelmélet harmadik alapkövét, a hatékony piacok elméletét Eugene Fama tette le. Eszerint a piaci árak minden releváns információt tükröznek, így aktív portfólió menedzsmenttel többlethozam nem érhető el.

Források:

Rékási Róbert – Tapaszti Attila (2017): Viselkedéstudományi pénzügyek. MNB Oktatási füzetek, 15. szám, 2017. július.

https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-oktata-si-fu-zetek-15-2017-julius.pdf

2022. 10. 20.

Egyéb