Pénzmúzeum nyíl

inkrementális/radikális változás

Mértéke szerint a szervezeti változás lehet inkrementális, ami kiterjedését tekintve kisebb, mélységét tekintve részleges, lefolyását tekintve fokozatos átalakulás; vagy radikális, ami kiterjedését tekintve nagy, mélységét tekintve gyökeres, lefolyását tekintve hirtelen átalakulás.

Más megfogalmazásban: a változás a kiterjedés mértéke alapján lehet radikális vagy inkrementális. A két változás egymással teljesen ellentétes, több szempont szerint is össze lehet hasonlítani, amelyből érezhető az éles különbség a két változtatási alternatíva között. A változás terjedelme tekintetében míg az inkrementális változás csak egy vagy néhány szervezeti jellemzőt érint, addig a radikális változás valamennyi lényeges szervezeti jellemzőre kihat. A változás mértéke szerint inkrementális változás esetén kismértékű, radikális változás esetén nagymértékű átalakuláson mennek keresztül a szervezeti jellemzők. A változás hatóköre meghatározza, hogy a szervezet mely részére terjed ki a változás, inkrementális esetében adott szervezeti egységre, míg radikális változás esetében az egész szervezetre. A változás szintje szempontjából egy vagy néhány hierarchikus szinten megy csak végbe változás az inkrementális változás esetében, míg a radikális mértékű változás hatásai a szervezeti hierarchia minden szintjére kihatnak. A változás módja szerint az inkrementális változás lépésről lépésre megy végbe, kevésbé látványos, míg a radikális változás nagyobb, látványos ugrásokkal valósul meg. A változás sebessége alapján az inkrementális változás viszonylag lassú, ezzel ellentétben a radikális változás viszonylag gyorsan realizálódik. A változás alapvető célja is nagymértékben különbözik. A külső alkalmazkodás és a belső illeszkedés fejlesztése az inkrementális változásnál, ezzel szemben a külső alkalmazkodás és új konfigurációk kialakítása a radikális változásnál jellemző. A változás irányítása tekintetében is jelentős különbség figyelhető meg. Az inkrementális változás esetén az alsóbb szintű vezetők, radikális változás esetén a felső vezetés irányítása alatt megy végbe a folyamat lebonyolítása.

Források:

Dr. Belényesi Emese (2014): Változásmenedzsment a közigazgatásban. Nemzeti Közszolgáltati és Tankönyv Kiadó Zrt.

http://real.mtak.hu/82340/1/Valtozasmenedzsment_a_kozigazgatasban_u.pdf

2022. 10. 21.

Farkas et. al. (2015): Menedzsment alapok. Szeged: SZTE GTK, elektronikus jegyzet.

http://www.jgypk.hu/tamop15e/tananyag_html/Menedzsment_alapjai/index.html

2022. 10. 21.

Egyéb