Pénzmúzeum nyíl

tartalékkötelezettség 

A jegybank egy százalékos arányban meghatározott mértékig tartalékképzési kötelezettséget írhat elő a kereskedelmi bankok betétállománya után, melyet a bankoknak jegybankpénzként kell tartaniuk. Ennek mértékét a jegybank által megállapított ún. kötelező tartalékráta szabályozza. A kötelező tartalékráta alakításával a jegybank befolyásolni tudja a kereskedelmi bankok, így teljes bankrendszer pénzteremtési lehetőségét. Ha növekszik a kötelező tartalékráta, csökken a bankok által kihelyezhető hitelek mennyisége, így korlátozódik a pénzteremtés lehetősége a gazdaságban. Ha csökken a tartalékráta, úgy bővülhet a bankrendszer hitelezési tevékenysége. A tartalékráta változtatása közvetlenül és egyetemesen hat a pénzintézetek likviditási pozíciójára, ezért a jegybank csak ritkán változtatja meg a kötelező tartalékrátát.

Források:

Saját szerkesztés

Egyéb