Pénzmúzeum nyíl

adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Ez alapján tehát adatkezelés például a gyűjtés, a rögzítés, a rendszerezés, a tagolás, a tárolás, az átalakítás, illetve megváltoztatás, a lekérdezés, a betekintés, a felhasználás, a közlés továbbítása, a terjesztés vagy bármilyen hozzáférés biztosítása, az összehangolás vagy összekapcsolás, a korlátozás, a törlés, valamint a megsemmisítés.

Források:

GDPR I. fejezet 4. cikk. Fogalommeghatározások.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

2022. 10. 21.

Egyéb