Pénzmúzeum nyíl

tényleges tulajdonos

Minden olyan természetes személy, aki az ügyfél végső tulajdonosa, vagy végső irányítást gyakorol fölötte, illetve azon természetes személy(ek), aki(k)nek nevében valamely ügyletet végrehajtanak vagy valamely tevékenységet folytatnak.

Források:

Pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozódó uniós irányelv (2015/849). I. fejezet 1. szakasz 3. cikk.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1486633703240&from=EN

2022. 10. 21.

Egyéb