Pénzmúzeum nyíl

helyesbítéshez való jog

Ha az érintett úgy véli, hogy személyes adatai helytelenek, hiányosak vagy pontatlanok,akkor joga van azokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbíttetni, illetve kiegészíttetni.

Források:

Your Europe weboldal.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_hu.htm

2022. 10. 21.

Egyéb