Pénzmúzeum nyíl

ILAAP (likviditás megfelelés belső értékelési folyamata )

A likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata. Az Európai Bankhatóság (EBA) meghatározása szerint az ILAAP lényege, hogy a hitelintézet szilárd stratégiával, folyamatokkal és rendszerekkel rendelkezzen a likviditási kockázat adott időhorizonton történő azonosítására, mérésére, menedzsmentjére és monitorozására, továbbá a finanszírozási pozíció menedzsmentjére és monitorozására vonatkozóan is annak érdekében, hogy megfelelő szintű finanszírozást és likviditási puffereket biztosítson.

A likviditás megfelelés belső értékelési folyamata az alábbi területeket foglalja magában: 1) az intézmény likviditási kockázat kezelési rendszere, kapcsolódó mutatói, és kulcsmutatói megfelelőségének és megbízhatóságának belső elemzése; 2) átfogó kockázatelemzés, mely feltárja és értékeli az intézmény likviditási és finanszírozási kockázatait; 3) megalapozott likviditás fedezettség elemzés, mely számszerűsíti a kockázatok mértékét és az intézmény a saját számításai alapján meghatározza a fedezésük szükséges szintjét; 4) az intézmény igazgatóságának és felső vezetésének megfelelő tájékoztatása, illetve bevonása a likviditás megfelelési eljárás folyamataiba; 5) megfelelő felülvizsgálati és jelentéstételi struktúra kialakítása, amely keretében az intézmény rendszeres időközönként képes bemutatni likviditási kockázati profilját és fedezettségét; 6) megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusok kiépítése és független belső felülvizsgálat biztosítása.

Források:

MNB (2014): A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP), a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata (ILAAP) és felügyeleti felülvizsgálatuk. Útmutató a felügyelt intézmények részére.

https://www.mnb.hu/letoltes/icaap-re-ilaap-re-es-ezek-felugyeleti-felulvizsgalatara-vonatkozo-modszertani-utmutato-2014

2022. 10. 21.

EBA (2016): Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1645611/6fa080b6-059d-4b41-95c7-9c5edb8cba81/Final%20report%20on%20Guidelines%20on%20ICAAP%20ILAAP%20%28EBA-GL-2016-10%29.pdf?retry=1

2022. 10. 21.

Egyéb