Pénzmúzeum nyíl

pénzügyi szolgáltató

Pénzügyi szolgáltatónak nevezzük: a) a pénzügyi vállalkozást, b) a pénzfeldolgozási tevékenységet végző, pénzügyi vállalkozásnak nem minősülő szervezetet a pénzfeldolgozási tevékenysége tekintetében, c) a pénzforgalmi intézményt a pénzforgalmi szolgáltatásba tartozó tevékenysége tekintetében, d) az elektronikuspénz-kibocsátó intézményt az elektronikus pénz kibocsátása, valamint a pénzforgalmi szolgáltatásba tartozó tevékenysége tekintetében, e) az utalványkibocsátót, f) a pénzváltó irodát, g) a biztosítót az életbiztosítási ágba tartozó tevékenység tekintetében, amennyiben e tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik, h) a Bit.-ben (biztosítási tevékenységről szóló törvény) meghatározott többes ügynököt és alkuszt, az életbiztosítási ágba tartozó szerződésekkel kapcsolatos tevékenységeik során, i) a Hpt.-ben (hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény) meghatározott többes kiemelt közvetítőt és alkuszt, j) a befektetési vállalkozást, k) az árutőzsdei szolgáltatót az árutőzsdei szolgáltatásba tartozó tevékenysége tekintetében, l) a befektetési alapkezelőt a befektetési jegy forgalmazási tevékenysége tekintetében, illetve a Bszt.-ben (befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény) meghatározott tevékenysége tekintetében, m) a piacműködtetőt a Tpt.-ben (a tőkepiacról szóló tv.), illetve a Bszt.-ben meghatározott tevékenysége tekintetében.

Források:

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700053.tv

2022. 10. 21.

Egyéb