Pénzmúzeum nyíl

gazdaságilag nem aktívak

Azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Idetartoznak többek között a nem dolgozó tanulók, a nyugdíjasok, a háztartásbeliek és az idénymunkások, ha az idényen kívül három hónapon túl sem kerestek munkát.

Források:

KSH módszertani leírás a munkaerőpiacról.

https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21.html

2022. 10. 21.

Egyéb