Pénzmúzeum nyíl

összeférhetetlenség elkerülése (mint compliance alapelv)

A compliance terület munkatársai, különös tekintettel a compliance vezetőre, nem tölthetnek be olyan pozíciót, ahol összeférhetetlenség merülhet fel a compliance tevékenységgel összefüggő feladataik, illetve bármely egyéb feladatuk között. Például nem vállalhatnak irányítói tisztséget az intézménnyel üzleti kapcsolatban álló társaságokban.

Források:

Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete: Ajánlás a Compliance funkció számára, pp. 5.

https://szabalyzatok.hu/images/ajanlas_compliance.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb