Pénzmúzeum nyíl

nyílt piaci műveletek 

A nyílt piaci műveleteket jegybanki kezdeményezésre használják, a monetáris politika operatív céljának elérése érdekében. Általában diszkrecionális műveletek, azaz a jegybank nem rendszeresen, hanem csak adott feltételek bekövetkezése (pl. valamilyen piaci turbulencia) esetén alkalmazza azokat. A jegybankok kezdetben jellemzően kereskedelmi bankok által elfogadott váltók rediszkontálása formájában, később a hitelek refinanszírozásával juttatták a bankokat jegybanki likviditáshoz.

Ma számos jegybanki eszközt nyílt piaci műveletnek tekinthetünk: a fedezett hitelnyújtást vagy repoügyleteket (visszavásárlási megállapodást), a végleges /outright/ értékpapír-vásárlást és -eladást, a jegybanki kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítését, devizaeszközök vételét/eladását és deviza-swap ügyleteket.

Források:

Novák Zs. (2019): Monetáris politika. Pénzügyi műhelytanulmányok 7. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyek tanszék. p. 30.

http://real.mtak.hu/103356/1/BME-PM%2007%20Nov%C3%A1k%20-%20Monet%C3%A1ris%20politika.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb