Pénzmúzeum nyíl

mérleg

A vállalat pénzügyi helyzetét adott időpontban bemutató jelentés, amely egyik oldalán az eszközöket (mérleg eszköz oldala), míg másik oldalán a forrásokat (mérleg forrás oldala), vagyis a kötelezettségeket és a nettó vagyont sorolja fel. A két oldal összege szükségszerűen megegyezik, mivel a nettó vagyon definíció szerint az eszközök és a kötelezettségek különbsége.

Más megfogalmazásban a mérleg az eszközök (vagyon) és finanszírozási forrásainak (saját tőke és kötelezettségek) állapotát hivatott közvetíteni egy bizonyos időponthoz.

Források:

Huzdik Katalin – Baranyai Zsolt – Nagy László (2020): Pénzügyekről józanul. Bevezetés a pénzügyi elemzés világába. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.

https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15959/Penzugyekrol%20jozanul.pdf?sequence=1

2022. 10. 21.

Samuelson, P. A – Nordhaus, W. D. (2006): Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, p. 725.

Egyéb