Pénzmúzeum nyíl

megújuló energia

A megújuló energia olyan erőforrásokból származik, melyek természetes módon képesek megújítani önmagukat. Egy erőforrás akkor megújuló, ha az emberi használat és kiaknázás ellenére képes magát önerőből megújítani, vagy az ember által megújítható.

Más megfogalmazásban, a megújuló energia nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia. Megújuló energiának nevezzük a szélenergiát, a napenergiát (naphő és fotovoltaikus napenergia) és a geotermikus energiát, a környezeti energiát, az árapály-, a hullám- és az óceánból
nyert egyéb energiát, a vízenergiát, a biomasszát, a hulladéklerakó helyeken és a szennyvíztisztító
telepeken keletkező gázok, valamint a biogázok energiáját.

Források:

Bora – Korompai (2003): A Természeti Erőforrások Gazdaságtana és Földrajza. Aula kiadó.

Elekházy Nóra (2021): A megújuló energia használatának szabályozása. Parlament információs jegyzet.

https://www.parlament.hu/documents/10181/39233854/Infojegyzet_2021_25_megujulo_energia.pdf/ac8a31f3-cbb9-fe8f-faaf-12c5767a30e6?t=1619161603958

2022. 10. 21.

Egyéb