Pénzmúzeum nyíl

likviditási kockázat

A likviditási kockázatnak két fő típusa van, a finanszírozási és a piaci likviditási kockázat. A finanszírozási kockázat annak a kockázata, hogy a bank nem tud megfelelni a várható és váratlan jelenlegi, illetve jövőbeli cash flow-kból és fedezetekből származó kötelezettségeinek anélkül, hogy ez kihatna a napi működésére vagy a piaci helyzetére. A piaci kockázat pedig annak a kockázata, hogy a bank nem képes a megfelelő piaci árakon a pozícióit realizálni, vagyis a piaci likviditási kockázat alatt annak a veszélye értendő, hogy egy piaci pozíció nem zárható le megfelelően rövid idő alatt piaci áron, csak kedvezőtlenebb árfolyamon, így a megfelelő piaci ár realizálása megkívánja a pozíció fenntartását, ami likvid eszközök lekötését vagy felvételét igényelheti.

Más megfogalmazásban: a likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a biztosító vagy viszontbiztosító a pénzügyi kötelezettségek rendezése érdekében, azok esedékességekor, nem képes befektetéseit és más eszközeit értékesíteni.

Kötvények vonatkozásában: ha egy kötvényt a lejárata előtt szeretnének készpénzzé tenni, előfordulhat, hogy csak árfolyamveszteséggel lehet eladni, tehát a birtokosának vesztesége keletkezik az eladásból. Ezért érdemes a kötvényt annak lejáratáig megtartani, és úgy kezelni, mintha az tartós betét lenne. Ugyancsak kockázatot jelenthet, ha a kötvénynek nincsen hivatalos árjegyzése, azaz nincsen olyan szolgáltató, aki garantálná a lejáratot megelőző visszavásárlást.

Források:

Az EU parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0138&from=hu#d1e2556-1-1

2022. 10. 21.

Bankszövetség (2018): Bankmenedzsment – Banküzemtan. Szerk.: Kovács L. – Marsi E.

https://www.bankszovetseg.hu/Public/publikacio/Bankmenedzs_bank%C3%BCzemtan.pdf

2022. 10. 21.

MNB Fogyasztóvédelem, Pénzügyi Navigátor: Kötvények.

https://www.mnb.hu/letoltes/00-extra-egy-percben-a-kotvenyekrol-0623.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb