Pénzmúzeum nyíl

védelmi vonalak

Első védelmi vonal: a napi működésbe érintett kontrollok, melyek biztosítják a külső és a belső követelményeknek való megfelelést. Az intézkedésekbe beleértendő a kockázatok azonosítása, mérése, monitoringja és nyomon követése, valamint szükség esetén
a korrekciós lépések megtétele is.
Második védelmi vonal: monitoroz, iránymutatást ad és segít az első védelmi vonalon végrehajtott kontrollok fejlesztésében, emellett meghatározza a vonatkozó kockázati keretrendszereket is.
Harmadik védelmi vonal: belső ellenőrzésre utal. A felső vezetés és az irányító testületek számára a belső kontrollok kialakítása és működtetése tekintetében nagyobb fokú független és objektív bizonyosságot nyújt,
mint a második védelmi vonal. A belső ellenőrzés többek között értékelni tudja, hogy a szervezet kontroll folyamatai megfelelőek-e, beleértve azt is, hogy az első és
a második védelmi vonal hatékonyan működik-e. Fontos, hogy a második és a harmadik védelmi vonal funkcióinak függetleneknek kell lenniük az ellenőrzött szervezeti egységektől. Nem végezhetnek olyan feladatokat, amelyek az első védelmi vonal felelősségi körébe tartoznak.

Források:

Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete: Ajánlás a Compliance funkció számára, pp. 6.

https://szabalyzatok.hu/images/ajanlas_compliance.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb