Pénzmúzeum nyíl

váltó

A váltó tehát olyan rövid lejáratú hitelkötelezvény, amely kereskedelmi hitel alapján keletkezik, és meghatározott időre szóló fizetési ígéretet tartalmaz. A váltót hitelben történő eladáskor állítják ki, és a hitel megfizetésekor megsemmisítik. A váltó hiányzó forgalmi eszközt (pénzt) pótol, ezért lejártáig pénzt helyettesít, hitelpénz. Lejárta előtt a váltóval birtokosa vásárolhat számára szükséges árukat, az új birtokos fizethet vele egy másik partnerének és így tovább. Ez a váltóforgatás gyakorlata. A váltót minden forgatója aláírja, ezzel kezességet vállal a rajta szereplő összeg lejáratkor való megfizetésére.

Források:

Farkasné Fekete Mária – Molnár József (2007): Közgazdaságtan I. – Mikroökonómia.

https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/8649/18-Mikrookonomia.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb