Pénzmúzeum nyíl

szaktudás (mint compliance alapelv)

A compliance terület minden tagjával szemben elvárás, hogy mindazon képességekkel
rendelkezzen, amelyek a rá rótt kötelezettségek tisztességes, szakmai és elfogulatlan végrehajtásához szükségesek. Ez kompetenciát, motivációt, folyamatos tanulást és személyes reflexiós készséget követel. Mindezek mellett pedig az ismeretek fejlesztése és elmélyítése érdekében azt is megköveteli, hogy a kollégákkal szoros és jó kapcsolatokat tartson fenn.

Források:

Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete: Ajánlás a Compliance funkció számára, pp. 5.

https://szabalyzatok.hu/images/ajanlas_compliance.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb