Pénzmúzeum nyíl

piaci érték alapú vállalatértékelés (összehasonlító vagy szorzószámos értékelés)

A vállalat értékét valamely számviteli mutató többszöröseként határozzuk meg. Ez a szorzó a múltbeli vállalatspecifikus vagy iparági adatok alapján számítható ki. A leggyakoribb példák:
– P/EPS = részvényárfolyam / egy részvényre jutó adózott nyereség;
– P/BV = P / egy részvényre jutó könyvszerinti érték;
– EV/EBITDA = (P*n + nettó hitel) / EBITDA stb.

E szorzók kizárólag akkor lesznek megbízhatók, ha nagy számú, az értékelendő vállalattal összehasonlítható cégek mintájából kerülnek meghatározásra (minimálisan elvárható, hogy a régió, a tevékenység és egyéb alapvető paraméterek alapján összevethetők legyenek), és az értékelési időpontra vonatkoznak. Azonban ekkor is csak az iparági „átlagos” vállalat adataiból származtatott árbecsléshez, és nem feltétlenül a konkrét vállalat valós belső értékéhez jutunk.

Források:

BCE egyetemi jegyzetek.

Dr. Takács András (2019): Vállalat- és üzletrész-értékelési kihívások igazságügyi szakértői szemmel. Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara előadás.

https://miszk.hu/files/szakmai-tagozatok/10/Dr_Takacs_Andras_Vallalat_es_uzletresz_ertekelesi_kihivasok_igazsagugyi_szakertoi_szemmel.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb