Pénzmúzeum nyíl

pénzügyi mutató

A pénzügyi mutatószám a gazdasági valóságot tükrözi vissza. A pénzügyi mutatók négy típusba
sorolhatók:
• a tőkeáttételi mutatók, amelyek jelzik, hogy egy vállalkozás mennyire van eladósodva (például eladósodottsági mutató, idegen tőke-saját tőke aránya, kamatfedezet);
• a likviditási ráták, amelyek megmutatják, hogy milyen könnyen tud a vállalkozás pénzhez jutni (likvid eszközök
hányada, likviditási ráta, likviditási gyorsráta, pénzhányad, időtartam-mutató);
• a jövedelmezőségi vagy hatékonysági mutatók, amelyeket annak megítélésére használnak, hogy egy vállalkozás mekkora hatékonysággal használja fel az eszközeit (eszközarányos árbevétel, forgótőke-arányos árbevétel, készletek forgási sebessége, átlagos beszedési idő, eszközarányos nyereség, osztalékfizetési ráta);
• a piaci érték-mutatók, amelyek azt jelzik, hogyan értékelik a befektetők a vállalkozást (árfolyam-nyereség ráta, osztalékhozam, piaci érték – könyv szerinti érték aránya)

Források:

Huzdik Katalin – Baranyai Zsolt – Nagy László (2020): Pénzügyekről józanul. Bevezetés a pénzügyi elemzés világába. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.

https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15959/Penzugyekrol%20jozanul.pdf?sequence=1

2022. 10. 21.

Egyéb