Pénzmúzeum nyíl

KYC

Az ügyfél megismerése. A szolgáltatónak rendszeresen és aktívan kapcsolatban kell lennie az ügyféllel ahhoz, hogy a pénzmosási és a terrorizmusfinanszírozási kockázatát csökkentse. Ennek során a lehető legnagyobb mértékben tisztában kell lennie az ügyfél tevékenységének tartalmával, az üzleti kapcsolata jellegével, a partnerkörével, a pénzügyi szokásaival, a belföldi és nemzetközi piaci gyakorlatával, a végrehajtott terhelések és jóváírások eredetével, az alkalmazott pénznemekkel és a szokásos nagyságrendjükkel. Jogi személyek esetén pedig meg kell ismerni az ügyfél tulajdonosi szerkezetét, a tényleges
tulajdonosokig bezáróan, akik viszont kizárólag természetes személyek lehetnek. Emellett meg kell ismerni a döntésre jogosult ügyvezetőket is, valamint azokat a személyeket, akik a szolgáltatóval megkötött megállapodás értelmében, egy meghatalmazás alapján eljárhatnak a szolgáltatónál az ügyfél nevében. Igényelni kell, hogy a várható, vagy megtörtént belső változásokról az ügyfél megfelelő időben és módon tájékoztassa a szolgáltatót. Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a közismert, közéleti szerepet játszó ügyfelekre, akiknek a pénzügyi magatartása, esetleges rendellenességei a pénzügyi szolgáltató hírnevét is károsíthatják. Ezen ügyfelekkel való kapcsolat létesítéséért egy felső szintű vezető legyen a felelős. Ügyvédi, közjegyzői letét esetén fontos, hogy a pénzügyi szervezetek folyamatosan nyilatkoztassák a letétet elhelyező ügyfelet a tényleges tulajdonosról.

Források:

Útmutató a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 3/2008. (XI.20.) számú ajánlásához.

https://www.mnb.hu/letoltes/3-2008-ajanlas-1-sz-melleklet-utmutato.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb