Pénzmúzeum nyíl

központi szerződő fél

Az a központi szereplő, amely az ügyletben résztvevő felek közé áll, és garantálja az ügylet teljesítését abban az esetben is, ha az ügyletben résztvevő felek valamelyike a kötelezettségének nem tesz eleget.

Másképpen: olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben. 

Források:

2001. évi CXX. [Tpt.] törvény, 5.§ 82. pont alapján 648/2012/EU rendelet 2. cikk 1. pont.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=GA

2022. 10. 21.

tőkepiacról szóló törvény esetén

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100120.tv

2022. 10. 21.

MNB (2012): Jelentés a fizetési rendszerről, pp.53.

https://www.mnb.hu/letoltes/jelentes-a-fizetesi-rendszererol-2012.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb