Pénzmúzeum nyíl

központi értéktár

A központi értéktár definícióját az Európai Unióban az úgynevezett CSD-rendelet (Central Securities Depository) szabályozza. A rendelet alapján a központi értéktár az értékpapírkiegyenlítési rendszert működtető jogi személy, amely központi számlavezetési szolgáltatást nyújt, és nyilvántartásba veszi az újonnan kibocsátott értékpapírokat. A kiegyenlítési tevékenység a klasszikus értelemben vett értékpapír-kereskedés utáni tevékenység. 

Más megfogalmazásban a központi értéktár alapvető feladata a nyomdai úton előállított (fizikai formában létező) értékpapírok őrzése, az immobilizált vagy dematerializált (elektronikus jel formájában létező) értékpapírok nyilvántartása, valamint az értékpapír-tulajdonosok főszámlák szerinti nyilvántartása. A központi értéktárak működtetik az értékpapír-kiegyenlítési rendszereket, amelyekben az értékpapírügyletek teljesítése könyvelés útján (azaz az értékpapírok fizikai mozgatása nélkül) történik.

Források:

Béres Dániel (2018): A központi értéktárak szerepe az európai versenyképesség növelésében és az értékpapír-tranzakciók kiegyenlítési kockázatának csökkentésében; Polgári Szemle, pp. 236–260. Forrás:

https://polgariszemle.hu/archivum/153-2018-augusztus-14-evfolyam-1-3-szam/gazdasagpolitika/965-a-kozponti-ertektarak-szerepe-az-europai-versenykepesseg-noveleseben-es-az-ertekpapir-tranzakciok-kiegyenlitesi-kockazatanak-csokkenteseben

2022. 10. 21.

MNB (2012): Jelentés a fizetési rendszerről, pp.53.

https://www.mnb.hu/letoltes/jelentes-a-fizetesi-rendszererol-2012.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb