Pénzmúzeum nyíl

kötvény

A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. 

Másképpen: a kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvény kibocsátója vállalja, hogy a szerződésben megjelölt pénzösszeg (tőke) előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint magát a pénzösszeget a kötvény tulajdonosának egy előre meghatározott időpontban, lejáratkor megfizeti. A lejáratig hátralévő időt futamidőnek hívjuk.

Források:

MNB Fogyasztóvédelem, Pénzügyi Navigátor weboldalának pénzügyi szótára. A szótár elérhető a Pénzügyi Navigátor Mobilapplikáción keresztül.

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator/penzugyi-navigator-mobilapplikacio

2022. 10. 20.

Veres István Attila (2016): Kötvénymatematika. MNB Oktatási füzetek, 2. szám, 2016. június.

https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-oktatasi-fuzetek-2016-2szam-kotvenymatematika.pdf

2022. 10. 20.

Egyéb