Pénzmúzeum nyíl

főkönyv

A könyvviteli számlákon történő könyvelést szokás főkönyvi könyvelésnek vagy számlasoros könyvelésnek is nevezni. A főkönyv a gazdálkodónál alkalmazásban lévő számlák összességét alkotja, így itt valamennyi gaz-dasági eseménnyel kapcsolatban fellelhető információ.

Források:

Csepreginé Gallasz Andrea – Török Tamás Pál (2019): Számviteli alapismeretk. Dialóg Campus, Budapest.

https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/14722/802_Szamviteli_alapismeretek_e.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2022. 10. 21.

Egyéb