Pénzmúzeum nyíl

fizetésképtelenség

A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha: 1) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. 2) Az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki. 3) Az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt. 4) Az adós a fizetési kötelezettségét csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette. 5) A korábbi csődeljárást megszüntette. 6) Az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát, illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és a végelszámoló által indított eljárásban az adós gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) a felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges források biztosítására.

Források:

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100049.tv

2022. 10. 21.

Egyéb