Pénzmúzeum nyíl

feddhetetlenség (mint compliance alapelv)

A compliance vezető és munkatársa(i) köteles a munkát becsülettel, a tőle elvárható
tisztességgel, szakmai gondossággal és hozzáértéssel, valamint felelősséggel elvégezni. A munkavégzése során mindenkor szem előtt kell tartania a szervezet megfelelőségét és a compliance kockázatok elkerülését. Tevékenységét elvi és gyakorlati összeférhetetlenségtől mentesen látja el. Munkája során minden esetben objektíven, befolyástól mentesen és részrehajlás nélkül jár el, és tartózkodnia kell minden
olyan tevékenységtől, illetve magatartástól, amely nem méltó a compliance területhez.

Források:

Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete: Ajánlás a Compliance funkció számára, pp. 4-5.

https://szabalyzatok.hu/images/ajanlas_compliance.pdf.

2022. 10. 21.

Egyéb