Pénzmúzeum nyíl

értékpapírszámla 

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. 

Források:

2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 5. § (1) bekezdés 46. pontja.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100120.tv

2022. 10. 21.

Egyéb