Pénzmúzeum nyíl

elfeledtetéshez (törléshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Források:

GDPR III. fejezet 3. szakasz 17. cikk. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

2022. 10. 21.

Egyéb