Pénzmúzeum nyíl

DCF

A vállalat értéke a jövőben várható pénzáramlások diszkontált jelenértéke. A DCF módszer alkalmazásának feltétele, hogy érvényesül a vállalkozás folytatásának elve (going concern), a vállalkozás profitorientált tevékenységet folytat, a vállalkozás környezete (viszonylag) kiszámítható, a jövőbeli hozamok és a tőkeköltség pedig (viszonylag) biztonságosan előrejelezhető. Két legelterjedtebb fajtája: FCFF és FCFE modell.

Források:

BCE egyetemi jegyzetek.

Dr. Takács András (2019): Vállalat- és üzletrész-értékelési kihívások igazságügyi szakértői szemmel. Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara előadás.

https://miszk.hu/files/szakmai-tagozatok/10/Dr_Takacs_Andras_Vallalat_es_uzletresz_ertekelesi_kihivasok_igazsagugyi_szakertoi_szemmel.pdf

2022. 10. 21.

Egyéb