Pénzmúzeum nyíl

célhoz kötött adatkezelés

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, a jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, és az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek. Emellett azt is biztosítani kell, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Források:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság weboldal: Adatvédelmi értelmező szótár.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar

2022. 10. 21.

Egyéb