Pénzmúzeum nyíl

7 irányfény modell

A 7 irányfény modell választ ad arra, hogyan erősíthető az elköteleződés a munkahelyeken. Eszerint egy jó szervezet alapját pozíciótól függetlenül minden ott dolgozó ember és a közöttük lévő kapcsolat képezi („kik”). Minden hatékony szervezet rendelkezik célokkal. A nagy kihívás az, hogy hogyan fogalmazzunk meg olyan célokat, amelyekért a munkatársak elkötelezik magukat. A célok nem mások, mint válaszok a „mit” kérdésre, az alapelvek pedig a „hogyan” kérdésre adnak választ. A „kik”, a „mit” és a „hogyan” kérdések mellé a sikeres vállalatok ma már azt a kérdést is felteszik, hogy „miért”, vagyis, hogy mi az ő küldetésük. Minden előbb említett kérdésnek van egy gyakorlati párja is. Akkor érhetjük el a leghatékonyabban a céljainkat, ha a célokhoz illeszkedő szervezeti formákat hozunk létre. A folyamataink akkor jók, ha azok összhangban állnak az alapelveinkkel. A küldetését pedig akkor érheti el egy szervezet, ha megfelelő minőségű és mennyiségű erőforrást fordít rá. A sikert az egyes párok közötti kapcsolat erőssége adja. Ugyanakkor egy szervezetben az eddig bemutatott teljes rendszer minden eleme összefügg egymással. Vagyis, ha egy valami változik, minden változik.

Források:

Saját szerkesztés

Egyéb