Pénzmúzeum nyíl

személyes adat

Személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethetnek, ugyancsak személyes adatnak minősülnek. Források: EU Bizottság weboldala, Adatvédelem. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_hu 2022. 10. 21.

Elolvasom

GDPR (Általános adatvédelmi rendelet)

Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő magánszemélyek személyes adatainak magánszemély, vállalkozás vagy szervezet által történő kezelését szabályozza. A rendelet a természetes személyek alapvető jogait, illetve […]

Elolvasom

adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől függetlenül). Források: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság weboldal: Adatvédelmi értelmező szótár. https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar 2022. 10. 21.

Elolvasom

adatelemzés

Az adatelemzés az adatok tisztításának, transzformálásának és modellezésének folyamata melynek célja: hasznos információk feltárása az üzleti döntéstámogatás érdekében. Források: Daniel Johnson (2022): What is Data Analysis? Research | Types | Methods | Techniques. Guru99 weboldal. https://www.guru99.com/what-is-data-analysis.html 2022. 10. 21. Coursera […]

Elolvasom

adathalászat / phishing

Érzékeny adatok, például bankszámlaszámok megszerzésére irányuló kísérlet e-mailben vagy weboldalon keresztül, amely során az elkövető törvényes vállalkozásnak vagy hiteles személynek adja ki magát. Források: USA National Institute of Standards and Technology weboldal fogalomtár aloldala a phishing-ről. https://csrc.nist.gov/glossary/term/phishing 2022. 10. 20.

Elolvasom

adatfeldolgozó

Aki tárolja és feldolgozza az adatokat az adatkezelő megbízásából. Források: Your Europe weboldal. https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_hu.htm 2022. 10. 21.

Elolvasom